Home Projekty zrealizowane
Projekty zrealizowane
Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego

Słupski Inkubator Technologiczny powstał w wyniku realizacji przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu „Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego”

Więcej…
 
Regionalny Ośredek Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Pomoc Techniczna

Cel projektu

Celem ogólnym ROEFS w Słupsku było podniesienie zdolności powiatów bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego oraz słupskiego i miasta Słupska do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych Polsce na lata 2007-2013.

Więcej…
 
Projekt „Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Grupa docelowa:
Projekt kierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia (które ukończyły 45 rok życia lub były osobami niepełnosprawnymi) z terenów pięciu powiatów: słupski, lęborski, bytowski, człuchowski i chojnicki.
Do projektu zakwalifikowanych zostało 40 osób (dwie grupy po 20 osób).

Więcej…
 
Projekt „Szansa na sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą - II edycja"

Projekt jest współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Cel projektu:
Celem projektu jest kompleksowa pomoc szkoleniowa, doradcza oraz finansowa dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Więcej…
 
Projekt „Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie dla kobiet wchodzących lub powracających na rynek pracy”

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała projekt z firmą Blue House S.C
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Celem projektu była aktywizacja zawodowa kobiet z terenu miasta i gminy Kołobrzeg poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze i przygotowanie do pracy w branży turystycznej, a także wsparcie psychologiczno-doradcze.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 1 z 7