Home Aktualności Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku - Strategia Wielkopolska 2030
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku - Strategia Wielkopolska 2030
czwartek, 26 września 2019 14:32

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku - Strategia Wielkopolska 2030.

Strategia będzie przedstawiała główne wyzwania stojące przed regionem, ale także wskazywała cele, działania oraz narzędzia ich realizacji. Dokument posłuży do przygotowania regionu m.in. do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dlatego najistotniejszą zasadą opracowania Strategii Wielkopolska 2030 jest dialog i zapewnienie w nim udziału jak najszerszego grona Wielkopolan. To, jaką strategię będzie miała Wielkopolska, jest ważne dla nas wszystkich – mieszkańców regionu. Aktywny udział w konsultacjach to doskonała okazja do wyrażenia opinii, uwag czy wskazówek na temat kształtu tego dokumentu.

Konsultacje społeczne w województwie trwać będą od 18 września do 22 października br. Projekt Strategii Wielkopolska 2030 oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej https://www.umww.pl/strategia-rozwoju

Zapraszamy na konferencję konsultacyjną, która odbędzie się 4 października w Pile, w hotelu Gromada, Aleja Piastów 15.
Rejestracja i szczegóły TUTAJ

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag i udziału w spotkaniu konsultacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Polityki Regionalnej al. Niepodległości 3461-714 Poznań tel. 61 62 66 300