Home Szkolenia bieżące Szkolenie "Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2011"
Szkolenie "Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2011"

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z British Standards Institution (BSI) ma zaszczyt zaprosić na szkolenie w Słupsku:

Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2011

British Standards Institution (BSI) posiada Akredytację IRCA International Register of Certificated Auditors

IRCA jest największą, międzynarodową jednostką certyfikującą kursy dla audytorów (auditorów) Systemów Zarządzania. Od 1984 r. zrzesza ponad 15 000 Auditorów ze 150 różnych krajów, a także wykwalifikowanych trenerów. Dba o ich ciągły rozwój jako specjalistów ze swoich branż.

To szkolenie umożliwia wprowadzenie w organizacji podejścia do informacji opartego na zarządzaniu ryzykiem, zarówno jako część implementacji normy ISO/IEC 27001, jak też jako działalność niezależna.

Data i miejsce szkolenia: 02-03.07.2018 siedziba PARR.S.A ul. Obrońców Wybrzeża 2, Słupsk

Adresaci szkolenia: Każdy kto chce zdobyć wiedzę na temat:

 • Identyfikowania i analizowania ryzyk bezpieczeństwa informacji
 • Jak można oceniać ryzyko
 • Jakie sposoby postępowania, mechanizmy kontrolne i mierniki mogą być zastosowane w celu uniknięcia ryzyk
 • Procesów zarządzania i monitorowania ryzyka

Szkolenie jest przeznaczone dla uczestników z organizacji dowolnej wielkości i rodzaju aktualnie zaangażowanych (lub planujących w przyszłości) w planowanie, wdrożenie, utrzymywanie, nadzorowanie lub szacowanie bezpieczeństwa informacji, jako części systemu ISO/IEC 27001 ISMS (SZBI) lub systemu wydzielonego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wytłumaczyć koncepcję zarządzania ryzkami bezpieczeństwa informacji, w tym znajomość terminów i definicji
 • Rozpoznać typowe ryzyka bezpieczeństwa informacji, na które narażona jest organizacja
 • Rozpoznać typowe problem zarządzania ryzykami bezpieczeństwa informacji
 • Rozumieć wprowadzenie, podstawy, cel, zakres i strukturę ISO/IEC 27005:2011
 • Wytłumaczyć związki między ISO/IEC 27005:2011 oraz innymi normami, np. ISO/IEC 27001:2013
 • Wdrożyć praktyki opisane w ISO/IEC 27005:2011 w organizacji
 • Określić wartość zarządzanych aktywów informacyjnych
 • Oszacować zagrożenia aktywów informacyjnych
 • Identyfikować, analizować I oceniać ryzyka bezpieczeństwa informacji
 • Określać priorytety oraz wybierać odpowiednie sposoby postępowania z ryzykiem

Koszt szkolenia: 900,00 zł netto + 23% VAT, cena obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat, poczęstunek

do pobrania: