Home Szkolenia bieżące Szkolenie „Elektronizacja zamówień publicznych, w tym JEDZ/RODO-ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych” - Człuchów
Szkolenie „Elektronizacja zamówień publicznych, w tym JEDZ/RODO-ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych” - Człuchów

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić na szkolenie w Człuchowie:

„Elektronizacja zamówień publicznych, w tym JEDZ/RODO- ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych”

Data i miejsce szkolenia:

  • 21.06.2018 - Urzad Miasta Człuchów ul. Wojska Polskiego 1, Człuchów
  • 09.07.2018 - Siedziba PARR S.A ul. Obrońców Wybrzeża 2, Słupsk

Prowadzący: Marcin Lewandowski - Prawnik/ specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych- posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (dostawy/usługi oraz roboty budowlane); w szczególności obejmującym zamówienia współfinansowane ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, itp. Czynnie działający Członek Komisji Przetargowej oraz Zespołów Projektowych w związku z realizacją finansowanych projektów ze środków zewnętrznych. Autor wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie udzielania zamówień publicznych w JST.

Cel szkolenia: Rozwiązanie praktycznych wątpliwości występujących na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem uniknięcia naruszeń ustawy na przykładzie przetargu nieograniczonego oraz analiza przykładowych stanów faktycznych, które mogą wystąpić podczas badania i oceny ofert z uwzględnieniem szczegółowej analizy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami w zakresie elektronizacji zamówień publicznych (przygotowania po stronie zamawiającego/ nowe obowiązki w procedurze, etc.). Zakres tematyczny szkolenia uwzględnia między innymi szczegółową analizę zmian obowiązujących zamawiających i wykonawców od dnia 18.04.2018 r.- w zakresie JEDZ, a także 18.10.2018 r.- jako docelowe wdrożenie kompleksowych procedur elektronizacji z przykładowymi zapisami, które muszą się znaleźć w dokumentacji przetargowej oraz ich właściwą interpretacją podczas praktycznego zastosowania. Jednocześnie podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych, która na podstawie Rozporządzenia RODO zacznie obowiązywać zamawiających i wykonawców od dnia 25.05.2018 r. Nie zabraknie podkreślenia innych ważnych elementów w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak np. prawidłowe szacowanie wartości zamówienia, czy przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka ewentualnych naruszeń ustawowych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 270 PLN netto + 23% VAT (o ile przepisy nie stanowią inaczej, prosimy o wypełnienie oświadczenia, które jest w załączeniu).

Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres siedziby PARR.S.A w Słupsku.

Cena obejmuje: poczęstunek, oraz zaświadczenie.

Forma szkolenia: Forma prowadzonego szkolenia będzie miała charakter praktyczny/warsztatowy poprzez analizę konkretnych przepisów prawnych oraz rozwiązywanie przykładowych stanów faktycznych uzupełnionych aktualnym orzecznictwem KIO.Nie zabraknie również analizy prawnej występujących w doktrynie różnych interpretacji dotyczących nadchodzących zmian w zamówieniach publicznych- celem kompleksowego zrozumienia poruszanego zagadnienia.

do pobrania: