Home Przetargi i Oferty Zapytanie Ofertowe na modyfikację programów kształcenia na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”
Zapytanie Ofertowe na modyfikację programów kształcenia na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Pomorska Agencja Rozowoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na modyfikację programów kształcenia w celu dostosowania ich do potrzeb gospodarki regionu i doskonalenia umiejętności praktycznych na kierunkach kształcenia w Akademii Pomorskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)"

I. ZAMAWIAJĄCY:
Dane Zamawiającego: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
NIP: 839-00-29-569, REGON: 770719284
Adres do korespondencji w sprawie zamówienia: ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk
Adres strony internetowej: www.parr.slupsk.pl

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 59 7141841
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 8.00-16.00


II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 9.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.parr.slupsk.pl, na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Akademii Pomorskiej: www.apsl.nowybip.pl/ogłoszenia
4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 [RPO WP], Oś priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie bazy konkurencyjności

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Załącznik 1 - Formularz ofertowy (docx.)

Załacznik 1 - Formularz ofertowy (pdf.)

Załącznik 2 - Wzór umowy z wykonawcą

Załącznik 3 - Wzór umowy z konsultantem

 

OGŁOSZENIE - WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

MODYFIKACJA Z DNIA 15.02.2018r.

Modyfikacja treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe po modyfikacji

Formularz ofertowy po modyfikacji

Informacja o zmianie ogłoszenia z dnia 15.02.2018r.

Załaczniki od 4.1-4.14 do Opisu przedmiotu Zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogloszenie o rozstrzygnieciu zamowienia 1083238 z dnia 28022018 z Bazy Konkurencyjności