Home Aktualności Konsolidacja słupskich uczelni oraz utworzenie Słupskiego Ośrodka Akademickiego
Konsolidacja słupskich uczelni oraz utworzenie Słupskiego Ośrodka Akademickiego
wtorek, 05 grudnia 2017 12:50

W dniu 4 grudnia 2017 roku w budynku dawnej Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania przy ul. Kozietulskiego w Słupsku odbyła się uroczystość zakończenia procesu konsolidacji WHSZ z Akademią Pomorską i otwarcia Nowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

Uroczystość rozpoczęto poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która upamiętnia 22 letni okres funkcjonowania WHSZ w Słupsku i przekazanie majątku oraz przejęcie kadry po byłej uczelni na rzecz Akademii Pomorskiej.

Były liczne podziękowania i uroczyste uhonorowanie pamiątkowymi medalami osób, które w ostatnim czasie przyczyniły się do realizacji sprawnej procedury konsolidacji WHSZ z AP. W szczególności odznaczono byłą kadrę naukowo-dydaktyczną, administracyjną oraz władze i członków senatu Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania, która stanowiła istotny fundament funkcjonowania tej uczelni.

„Zamknięto pewien etap oraz wpisano do kart historii blisko 22 letni okres funkcjonowania WHSZ, powstałej jako pierwszej niepublicznej uczelni menadżerskiej w regionie słupskim. Jednocześnie Akademia Pomorska otrzymała nowe możliwości dla dynamicznego rozwoju" – podkreślał Mirosław Kamiński – Prezes PARR S.A.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. była założycielem ówczesnej WHSZ (Wyższej Szkoły Zarządzania) w 1995 r. Uczelnia prowadziła kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach zarządzania i marketingu w trybie studiów dziennych, zaocznych i eksternistycznych. Naukę na uczelni pobierało ponad 9 tys. studentów i słuchaczy, z czego tytuł licencjata zarządzania otrzymało 5,5 tys. absolwentów. Kadrę dydaktyczną stanowiło 95 pracowników naukowych, a obsługę administracyjną zapewniało 29 osób.

alt alt alt 
alt alt alt

 

Opublikowano: 2017.12.05