Home Przetargi i Oferty Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania:

Przebudowa trzech budynków poszpitalnych tj. budynku „A" dawnej mikrobiologii na budynek usługowy z wiodącą funkcją biurową, budynku „B" dawnej kwiaciarni na budynek usługowy z funkcją handlową, budynku „C" dawnego warsztatu na budynek magazynowo biurowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na działce nr 1055, nr 296, nr 297 i nr 298 w obrębie ewid. nr 13 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Wykaz usług
Załącznik nr 4 - Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 7 -
Wzór umowy
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (plik RAR - 209MB)

 

Pytania i odpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU