Home Aktualności Lato z pełną „PARR-ą”
Lato z pełną „PARR-ą”
środa, 12 lipca 2017 10:21
 

Pracowite półrocze już za nami: nowe inwestycje w Słupskiej Strefie, śniadania biznesowe i szkolenia, kontynuacja aktywizacji osób bezrobotnych oraz wejście w nowy projekt specjalistycznych usług doradczych dla firm. Teraz z utęsknieniem wyczekujemy, by w końcu lato rozpoczęło się pełną, słoneczną „parr-ą”!

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) jest świetną lokalizacją dla usług magazynowania i przechowywania towarów. Dowodem na to są cztery firmy, które w ramach ekspansji zdecydowały się na inwestycję właśnie w strefie. W Strefie planowane są również projekty inwestycyjne, w tym: fabryka guzików i regranulatu z tworzyw sztucznych. Rozbuduje się także zakład produkcji drewnianych okien i drzwi. W I półroczu 2017 r. łącznie siedem firm zapowiedziało nowe inwestycje o wartości blisko 50 mln zł i zatrudnieniu 200 osób, z czego przeszło 60 to nowe miejsca pracy.

RedzikowoSSSEW ciągu kilku ostatnich lat zauważamy, iż nasza strefa przyciąga rodzimy kapitał, w dominującej większości z sektora MŚP. W I półroczu br. wszystkie planowane inwestycje reprezentują polski kapitał. Na siedem projektów, sześć to nowe inwestycje, a tylko jeden jest re-inwestycją. Także w całym 2016 roku do strefy weszło łącznie 11 projektów polskich MŚP, które obecnie są w fazie realizacji” – mówi Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Obecnie Słupska SSE swym obszarem zajmuje ponad 900 hektarów, zlokalizowanych w 18 podstrefach inwestycyjnych na terenie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. „Do tej pory wydaliśmy łącznie 145 zezwoleń dla firm na działalność w strefie” – dodaje Mirosław Kamiński. Przedsiębiorcy na terenie strefy zainwestowali przeszło 1,7 miliarda zł i zatrudniają blisko 6000 osób. Warte podkreślenia jest, że aż 75 % wszystkich firm w SSSE stanowią polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. „Jest to dowodem na to, że specjalna strefa ekonomiczna to doskonałyinstrument wsparcia nie tyko dla dużych i zagranicznych firm, ale stwarza możliwości wzrostu dla polskich MŚP” – podsumowuje Prezes Kamiński.

Sniadanie_biznesowePomorska Agencja kontynuuje działania związane z organizacją szkoleń i spotkań w formie śniadań biznesowych i business brunchów dla firm z całego Pomorza. Eksperci omawiają najnowsze zagadnienia związane m.in. z prawem pracy, możliwościami rozwoju jakie daje strefa ekonomiczna, podatkami, eksportem czy funduszami unijnymi. Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów, we współpracy z partnerami samorządowymi i merytorycznymi z firm konsultingowo-doradczych, zorganizował i wziął udział w pięciu śniadaniach biznesowych na terenie podstref Słupskiej SSE w Słupsku, Lęborku, Darłowie, Koszalinie i Szczecinku. W spotkaniach wzięło udział łącznie 250 osób, reprezentujących różne firmy i instytucje.

Fotowoltaika_na_SIT

Słupski Inkubator Technologiczny (SIT) to bez wątpienia jedno z największych i najnowocześniejszych centrów szkoleniowo-konferencyjnych w regionie. Oprócz wspierania start-up’ów (młodych firm) i innowacyjnych przedsięwzięć, na jego terenie odbywają się różne wydarzenia gospodarcze i kulturalne. W pierwszym półroczu 2017 odbyło ich łącznie 40, w których udział wzięło blisko 2,2 tys. osób. Przeprowadzono m.in. 9 szkoleń, pogłębiających umiejętności komputerowe (Ms Excel, AutoCad, Corel) oraz warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii (projektowanie instalacji fotowoltaicznych PV Sol Premium), w których wzięło udział 30 reprezentantów firm, samorządów, instytucji otoczenia biznesu, studentów i osób zainteresowanych tą tematyką. Organizowane były także cykliczne spotkania, tj. „Księgowe czwartki” oraz warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich z projektu "Wystartuj z nami kieruj się na biznes", czy warsztaty promujące zakładanie startupów, przekazujące dobre praktyki związane z prowadzeniem biznesu w ramach projektu "Wystartuj w Słupsku".

Warsztaty_OZE_w_SIT

SIT odwiedziła również w czerwcu Pani Kathleen Graham – Regionalny Koordynator Programu FTTA (przepisy rządu federalnego dotyczące transferu technologii) w Agencji ds. Ochrony Środowiska oraz Pani Alison Behling, Sekretarz ds. Środowiska, Nauki, Zdrowia i Nowych Technologii w Sekcji Ekonomicznej Ambasady USA w Warszawie. Spotkanie było częścią tzw. „Science Fellowship Programe”, realizowanego przez Ambasadę USA i miało na celu przekazanie dobrych praktyk i amerykańskich doświadczeń w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Zorganizowano m.in. otwarty warsztat „Jak to się robi w Ameryce? czyli o komercjalizacji wiedzy i transferze technologii”, dedykowany dla lokalnej społeczności, na który przybyli przedstawiciele lokalnego biznesu, Akademii Pomorskiej oraz przedstawiciele samorządów miasta i gminy Słupsk.

Dział Rozwoju Regionalnego w PARR S.A. kontynuował prace w ramach programu "Realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – edycja 2”, który prowadzony jest na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Gdańska. Celem programu jest podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne pracy lub działalności gospodarczej. Program dotyczy działań aktywizacyjnych dla 1,3 tys. osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego (z powiatów bytowskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego i wejherowskiego). Jednym z cyklicznych działań w ramach projektu jest organizacja śniadań biznesowych dla przedsiębiorców z woj. pomorskiego – zorganizowano ich łącznie 7, w których udział wzięło łącznie 400 osób, reprezentujących różne firmy i instytucje.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który był prowadzony przez PARR do końca maja 2017 r., zorganizowano dwa szkolenia z prawa pracy, z których skorzystało blisko 30 osób, głównie z organizacji pozarządowych.

Ponadto, podpisano porozumienie z Gminą Miasto Ustka w zakresie wzajemnej aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz promocji i wsparcia rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości mieszkańców i przedsiębiorców z Ustki. W ramach tej inicjatywy prowadzony jest punkt informacyjno-konsultacyjny pn. „Ustecki Generator Przedsiębiorczości”.

spark camp w SIT

Najbliższa przyszłość zapowiada się również bardzo ciekawie. Rozpoczynamy realizację nowego projektu pn. "Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu". Projekt o wartości 14,3 mln zł pozwoli na przygotowanie przez PARR oferty innowacyjnych usług, które wynikają z potrzeb firm. Planowane jest uruchomienie specjalistycznych usług w zakresie: pomiarów 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania, pomiarów termowizyjnych, efektywności energetycznej, w tym instalacji fotowoltaicznych on-grid, off-grid, zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych, ochrony praw własności intelektualnej, opracowanie strategii zarządzania IP, czy budowania marki przedsiębiorstwa.

Tymczasem korzystając z okoliczności przyrody, wyczekując ciepła i słońca, życzymy Państwu udanego wypoczynku, a po sezonie urlopowym zapraszamy do współpracy.

Opracowanie tekstu:
Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów Słupskiej SSSE w PARR S.A.
www.sse.slupsk.pl