E-learningOferta

L.p.
Nazwa szkolenia
TerminZgłoszenie
1 Tryb podstawowy w nowym prawie zamówień publicznych
[praktyczne warsztaty: od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego do zawarcia umowy]
 Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

2

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych (zmiany wewnętrznych regulaminów, planowanie, szacowanie, sprawozdawczość, etc.) 

Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

3 Specyfikacja Warunków Zamówienia [SWZ] w roku 2021 [wzorcowe przygotowanie dokumentów zamówienia - analiza porównawcza przetargu nieograniczonego oraz trybu podstawowego] Zzbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

4 Prawo Zamówień Publicznych - oferta szkoleń zamkniętych przygotowana zgodnie z zapotrzebowaniem danej instytucji  do indywidualnego uzgodnienia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

5 Budowanie zespołów Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

6 Pozapłacowe systemy motywacyjne pracowników Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

7 Jak tworzyć dokumentację RODO w firmie?  Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

8 Prawo Pracy w 2021 roku Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

9 Prawidłowość naliczania wynagrodzenia za pracę w 2021 roku Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

10 Prawo pracy 2021 - dokumentacja, umowy, regulaminy Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

11 KADRY W OŚWIACIE W ROKU 2020/2021 z uwzględnieniem najnowszych zmian i podstawowych obowiązków pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej Zbieramy zgłoszenia  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

12 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Oświacie Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

13 Praktyczne aspekty naliczania wynagrodzenia za pracę oraz innych należności ze stosunku pracy Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

14 ABC - profesjonalne prowadzenie kadr ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji pracowniczej, zmiany w dokumentacji w aspekcie COVID i RODO. Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

15 Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy w  2021 r - zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z omówieniem najnowszych stanowisk PIP Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

16 Praktyczna akademia naliczania wynagrodzeń w 2021 roku Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

17 Prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie Koronawirusa

Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

18 Urlopy wypoczynkowe oraz inne nieobecności pracownika w pracy 2021 Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

19

TRYB PODSTAWOWY- schemat procedury krok po kroku [z wykorzystaniem mini Portalu Bis oraz Platformy e-Zamówienia]

 Zbieramy zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

  OFERTA SZKOLENIOWA DLA SAMORZĄDÓW    SZKOLENIA W FORMIE ONLINE ORAZ STACJONARNIE
1 Rada gminy – rola i pozycja w samorządzie Zbieramy zgłoszenia 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM 

2

Protokół dyplomatyczny w samorządzie terytorialnym

Zbieramy zgłoszenia   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM 

3

Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez samorządy

 Zbieramy zgłoszenia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM 

4

Współpraca samorządu z trzecim sektorem

Zbieramy zgłoszenia  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM 

5 Absolutorium i raport o stanie gminy, o co tu chodzi?  Zbieramy zgłoszenia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

6

Gospodarka mieszkaniowa na podstawie nowych przepisów

 Zbieramy zgłoszenia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

7

Kodeks postępowania administracyjnego w pigułce

 Zbieramy zgłoszenia  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

8 Ochrona danych osobowych w samorządzie Zbieramy zgłoszenia   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

9

Zarządzanie czasem – czyli jak dobrze i efektywnie pracować

Zbieramy zgłoszenia  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

10

Elektroniczny obieg dokumentów w pigułce

Zbieramy zgłoszenia   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

Kontakt:

e-mail: biznes@parr.slupsk.pl