Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (skrót: PARR) z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku.

Głównymi akcjonariuszami spółki są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Słupsk, Miasto Koszalin, Gmina Słupsk oraz Skarb Państwa.

Od początku istnienia działania Agencji skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Misją PARR S.A. jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług.

PARR S.A. zarządza od:

  • 1997 roku - Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną sse.slupsk.pl
  • 2012 roku - Słupskim Inkubatorem Technologicznym sit.slupsk.pl
Zdjęcie siedziby głównej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 
Siedziba SIT
Siedziba SIT
Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3
Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3
Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3B
Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3B