DziałalnośćBIP

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (skrót: PARR) z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku.

Głównymi akcjonariuszami spółki są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Słupsk, Miasto Koszalin, Gmina Słupsk oraz Skarb Państwa.

Od początku istnienia działania Agencji skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Misją PARR S.A. jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług.

PARR S.A. zarządza od:

 • 1997 roku - Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną sse.slupsk.pl
 • 2012 roku - Słupskim Inkubatorem Technologicznym sit.slupsk.pl
image
 
Siedziba SIT
Siedziba SIT
Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3
Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3
Budynek OW 3bbudynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3b
Budynek OW 3bbudynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3b

Przedmiot przeważającej działalności

 • 68, 20, Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot pozostałej działalności

 • 1 38, , , - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM

ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

 • 2 41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 3 70, , , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 4 74, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 5 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 6 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 • 7 85, , , EDUKACJA
 • 8 87, , , POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
 • 9 88, , , POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA